Preloader

Imate pitanja? 01 / 4576 666

Assessment centre

ASSESSMENT CENTRE je naša najnovija usluga razvijena za potrebe klijenata kao dio sustava procjene radnog učinka i upravljanja talentima. Assessment centre je najmoderniji način testiranja jezičnih kompetencija i procjenu poslovnih vještina koji se može koristiti za:

  • Sustav nagrađivanja i sustav procjene radnog učinka (performance management)
  • Prilikom provođenja selekcijskih postupaka i testiranja za primanje u službu
  • Sustav upravljanja talentima (talent management)

Centar je dizajniran tako da omogućuje prilagodbu specifičnoj industriji i kompaniji, a sastoji se od:

  1. Pismenog testiranja poznavanja stranog jezika specifične industrije
  2. Usmenog testiranja poznavanja poslovnog jezika
  3. Situacijskog intervjua / case study metode za procjenu poslovnih vještina (izvještavanje, poslovna korespondencija, sastanci, prezentiranje)
  4. Izvještaja o procjeni i feedback konferencije