Preloader

Imate pitanja? 01 / 4576 666

Konverzacijski tečaj

Jezik u kontekstu i jezik u upotrebi

U LINGUA GRUPI pratimo trendove u edukaciji i organizacijskom učenju. Naši programi poduke i obuke su osmišljeni i organizirani tako da polaznike poduče jeziku u kontekstu (vokabular, gramatika, idiomatski jezik) i da ga obuče u komunikacijskim vještinama kroz situacijski pristup.

Vrijednosti konverzacijskog pristup za polaznike:

  • neposredan trening jezičnih vještina kroz konverzaciju i komunikaciju
  • izgradnja samostalnosti i samopouzdanja u izražavanju na stranom jeziku
  • privikavanje na komunikaciju u različitim situacijama uz korištenje točne terminologije i gramatike
  • fokus na korisnim i aktualnim temama i vještinama
  • programi su organizirani na svim razinama poznavanja stranih jezika – od početnih do naprednih razina

Naše metode

Coaching
Training
Studije slučaja (Case study)
Situacijsko učenje
Role playing
Problem-solving
Diskusije i debate