Preloader

Imate pitanja? 01 / 4576 666

FAQ ONLINE UČENJE

1. Kako Lingua Grupa d.o.o. štiti moje osobne podatke?

Lingua grupa – strani jezici d.o.o. u svom poslovanju primjenjuje Opću uredbu o zaštiti podataka i provedbeni zakon Republike Hrvatske.
Više informacija o GDPR-u možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

2. Kome uputiti pitanja ili od koga zatražiti podršku oko online učenja?

Za lakši pristup alatima online učenja i njihovu uporabu Lingua Grupa Vam je pripremila upute koje možete pronaći na stranici: https://linguagrupa.hr/upute-online-learning

Za sva pitanja na raspolaganju Vam stoji Lingua tim predavača:
Ivana Lieli ivanalieli@linguagrupa.hr
Tanja Miličević tanja.milicevic@linguagrupa.hr
Sunni Vukelic sunni.vukelic@linguagrupa.hr
Petra Škarić petra.skaric@linguagrupa.hr
Morana Dropulić moranadropulic@linguagrupa.hr
Renata Stjepanović renata.stjepanovic@linguagrupa.hr

3. Što je Microsoft račun (Microsoft account)?

Microsoft račun je vaš vlastiti privatni/poslovni račun ili Microsoft račun koji Vam je dodijelila Lingua grupa. Microsoft račun Vam je potreban za pristupanje edukaciji putem aplikacije Microsoft Teams. Prije prijave u aplikaciju MS Teams provjerite podatke Vašeg Microsoft računa (korisničko ime i lozinka).

Više o Microsoft računu možete pronaći na stranicama:  https://account.microsoft.com/

4. Gdje mogu preuzeti posljednje verzije uputa za studente/polaznike edukacije?

Posljednje verzije uputa za pristupanje i korištenje aplikacije Microsoft Teams možete preuzeti na stranici: https://linguagrupa.hr/upute-online-learning

Više o aplikaciji Microsoft Teams možete pronaći na stranicama: https://support.office.com/hr-hr/teams

5. Gdje mogu preuzeti aplikaciju Microsoft Teams na svoje računalo ili drugi podržani uređaj?

Aplikaciju Microsoft Teams možete preuzeti na slijedećim stranicama: https://teams.microsoft.com/downloads

Važno: Preuzmite odgovarajuću verziju aplikacije za svoje računalo ili drugi podržani uređaj.

6. Zaboravljena lozinka/password?

Ako za prijavu u aplikaciju Microsoft Teams koristite vlastiti privatni/poslovni Microsoft račun slijedite korake na stranici: https://account.microsoft.com/

Ako za prijavu u aplikaciju Microsoft Teams koristite Microsoft račun koji Vam je dodijelila Lingua Grupa, onda od svojeg predavača/predavačice zatražite novu inicijalnu lozinku.

7. Na koji način ću primiti obavijest da sam uključen/a u jedan od timova u aplikaciji Microsoft Teams?

Ako Vas je Lingua Grupa d.o.o. uključila u tim s Vašim vlastitim privatnim/poslovnim Microsoft računom, Microsoft Teams će Vam uputiti elektroničku poruku o uključivanju u tim.

Ako Vas je Lingua Grupa d.o.o. uključila u tim s Microsoft računom koji Vam je dodijelila Lingua grupa, primit ćete korisničko ime i inicijalnu lozinku od Vašeg predavača/predavačice.

Upute za pristup i uporabu aplikacije Microsoft Teams možete preuzeti na stranici: https://linguagrupa.hr/upute-online-learning