Poslovne vještine za vaš tim
koje stvaraju vrijednost

Zašto učiti poslovne vještine na stranim jezicima?

Ako zaposlenici i timovi unaprijede poslovne vještine koji su sastavni dio poslovnih procesa, onda samo dodajemo vrijednost poslovanju. Mi vjerujemo da učenjem poslovnih vještina na stranom jeziku stvaramo nova znanja, nove vještine i novu vrijednost.

Zašto učiti i razvijati poslovne vještine s Lingua Grupom?

Zato što smo fokusirani na komunikacijske vještine na stranim jezicima.

Zato što naš tim čine međunarodno certificirani stručnjaci za edukaciju odraslih, poslovne vještine i strane jezike i svaki član našeg tima ima više od 10 godina iskustva u radu s tvrtkama i profesionalcima.

Zato što su svi naši programi i radionice posebno kreirani za specifične potrebe vaše tvrtke i vaše industrije, a posebno se fokusiramo na kulturne vrijednosti tržišta na kojima poslujete.

Naše usluge

Treninzi i radionice iz našeg portfelja:

Organiziramo radionice i treninge poslovnih vještina koji traju:

 • jedan dan (uživo ili online)
 • jedan vikend (uživo ili online)
 • 5 dana (uživo, online ili hibridno)
 • jednomjesečni trening (uživo, online ili hibridno)

Naši projekti

1. BUSINESS
COMMUNICATION SKILLS

Klijent

Domaća tvrtka u segmentu nacionalne komunikacijske strukture. U sklopu programa razvoja ljudskih resursa, s klijentom smo razvili seriju treninga poslovnih vještina na engleskom jeziku koji su prilagođeni potrebama tehničkih i prodajnih timova. 

Izazov

Naš je izazov bio kreirati seriju treninga poslovnih vještina na engleskom jeziku koje smo održali online. Klijent je trebao sveobuhvatni program prilagođen njihovim specifičnim poslovnim potrebama za dva odjela; tehnički odjel i odjel prodaje.

Ciljevi
 • kreirati i održati seriju radionica poslovnih vještina na engleskom
 • angažirati zaposlenike da sudjeluju u intenzivnom programu treninga poslovnih vještina online
 • izgraditi poslovne vještine koje su relevantne za poslovne procese klijenta
 • osnažiti poslovnu komunikaciju sa stranim kupcima i partnerima
Proces i usluga

U suradnji s klijentom proveli smo dubinsku analizu potreba i procjenu znanja poslovnog engleskog jezika. Kreirali smo seriju treninga u trajanju od 20 sati za svaki modul. Svakim modul je pokrivao jednu vještinu. Za potrebe treninga kreirali smo digitalne materijale i aktivnosti na osnovi poslovne dokumentacije klijenta i sličnih tvrtki na europskom tržištu. 

Na kraju svakog treninga polaznici su održali grupni projekt (sastanak, pregovore, email chain, prezentaciju, objave na socijalnim mrežama). Svi polaznici su dobili izravnu povratnu informaciju od trenera za svaki zadatak, a na kraju treninga smo dostavili izvješće za svakog polaznika. Svi materijali su ustupljeni klijentu na korištenje.

Rezultati
 1. Mini trening poslovnih vještina na engleskom jeziku za prodaju  (20 sati)

Strategije i poslovne vještine za prodajne aktivnosti na engleskom jeziku

 • Dynamic presentations for sales
 • Negotiations for sales
 • Making sense of meetings
 • Sales communications (customer inquiries, offers, complaints, emails, reports, giving feedback)
 1. Mini trening poslovnih vještina na engleskom jeziku za inženjere (20 sati)

Strategije i poslovne vještine za efikasnu komunikaciju s poslovnim partnerima, klijentima i profesionalcima na engleskom jeziku

 • Business communications (emails, letters, inquiries, video conferencing)
 • Mastering presentations for conferences 
 • Problem solving (procedures, critical incident, offering solutions, describing problems)
 • Trends and reporting

Nakon uspješno provedeno pilot projekta, svi timovi su nastavili u drugom krugu edukacije.

Naši projekti

2. INTENZIVNI ONBOARDING
NA NJEMAČKOM

Klijent
Strana tvrtka koja posluje u industriji željezničkog prometa na tržištu Europske unije i čiji je službeni jezik njemački.
Izazov
Nakon zapošljavanja novih članova tima, klijent ima potrebu educirati svoje zaposlenike specifičnom jeziku struke u industriji željezničkog prometa. Kako se sva komunikacija unutar tvrtke odvija na njemačkom jeziku, naš je izazov bio kreirati i provesti stručnu edukaciju i praktično uvođenje u rad u sklopu procesa onboardinga.
Ciljevi
 • kreirati i održati program edukacije specifičnog jezika struke 
 • izraditi priručnike, glosare i radne materijale 
 • razviti komunikacijske vještine polaznika na njemačkom za interakciju s kolegama i nadređenima
 • osnažiti polaznike da razumiju i slijede jasne tehničke upute
 • razviti komunikacijske vještine u kriznim i stresnim situacijama 
 • ojačati sposobnost polaznika da usvoje kulturne norme i korporativnu kulturu
 • razviti vještine pisanja specifičnih dokumenata tvrtke (protokoli, upute)
Proces i usluga
Zajedno s klijentom smo dogovorili ciljeve i očekivane ishode. Dizajnirali smo program i izradili materijale. Intenzivna obuka se odvija u ciklusima od 3, 5 ili 6 mjeseci, ovisno o stupnju poznavanja njemačkog jezika. Nastava se održava svakodnevno, u kombinaciji teoretskog i praktičnog dijela. Nakon završetka obuke polaznici polažu stručni ispit, a Lingua Grupa održava kraće follow-up treninge u trajanju od tjedan dana.
Rezultati
Suradnju smo započeli 2018. godine s malom pilot grupom polaznika. Nakon uspješne tromjesečne edukacije, svi polaznici su položili potrebne stručne ispite. Suradnja s klijentom se produbila, educirali smo već 4 ciklusa i veći broj grupa. Naš pilot projekt širimo na zemlje u regiji i pratimo regionalni iskorak klijenta.

Naši projekti

3. STORE VISIT TRAINING
ZA MEĐUNARODNOG KLIJENTA U MALOPRODAJI

Klijent

Međunarodna maloprodajna kompanija koja je tek ušla na Hrvatsko tržište. U procesu razvoja zaposlenika, klijent je trebao sveobuhvatan program edukacije stranih jezika namijenjen zaposlenicima koji su u direktnoj komunikaciji s kupcima.

Izazov

Nakon završenog ciklusa edukacije poslovnog stranog jezika, zajedno s klijentom smo uočili potrebu za drugačijim pristupom u edukaciji poslovnih vještina.  Zadali smo si izazov -  kreirati program učenja komunikacijskih vještina za potrebe zaposlenika u maloprodaji u modernom radnom okruženju. 

Ciljevi
 • kreirati proces učenja poslovnih vještina na engleskom jeziku za zaposlenike u maloprodaji koji su u direktnoj komunikaciji s kupcima
 • razviti skup vještina u komunikaciji s kupcima koje se mogu praktično primijeniti u radnom kontekstu i koje su usklađene s organizacijskom kulturom
 • organizirati učenje vještina u sklopu rada (learning-in-the-flow-of-work)
Proces i usluga

Proces razvoja treninga uključivao je:

 1. dubinsku analizu potreba klijenta, samoprocjenu i zajedničko postavljanje ciljeva
 2. jednomjesečni trening na engleskom jeziku s fokusom na specifične vještine (komunikacija s kupcima, upiti i pritužbe, prezentacija proizvoda)
 3. operacionalizaciju naučenog kroz poludnevnu radionicu – STORE VISIT
 4. svi rezultati rada (prezentacije, vodiči, radni materijali) podijeljeni su na intranetu klijenta kako bi bili dostupni svim zaposlenicima
Rezultati

STORE VISIT – poludnevni praktični trening za zaposlenike koji su u direktnoj komunikaciji s kupcima. Dva trenera i mali tim (2-3 prodajna suradnika) odlaze u posjetu dućanu, prolaze kroz razne stvarne poslovne situacije u kojima prodajni suradnici moraju koristiti naučene vještine na stranom jeziku uz povratnu informaciju u stvarnom vremenu.  Trening uključuje situacije kao što su pozdravljanje kupaca, prezentiranje proizvoda, kako ponuditi pomoć, rješavanje pritužbi, objašnjavanje procedure i davanje uputa.

Naši projekti

4. CONCISE
COMMUNICATION TRAINING

Klijent

Domaća institucija u industriji financijskih usluga. Zbog prirode posla, članstva u EU i činjenice da je jezik financija engleski, klijent je imao potrebu unaprijediti napredne vještine pisanja zaposlenika na engleskom jeziku.

Izazov

U dogovoru s upravom, kreirali smo program treninga napredne pisane komunikacije prema specifičnim potrebama organizacije i industrije u kojoj djeluje. Kreirali smo sadržaj za učenje, digitalne materijale i niz zadataka prema stvarnim slučajevima kojima se organizacija bavi i u skladu s najboljim praksama sličnih institucija na engleskom govornom području.

Ciljevi
 • unaprijediti pismenu komunikaciju zaposlenika na engleskom jeziku s međunarodnim partnerima u tijelima EU i drugim članicama EU
 • olakšati proces izvještavanja na engleskom jeziku
 • izgraditi vještine planirana i pisanja složenih materijala na engleskom jeziku 
 • osnažiti poslovne vještine zaposlenika u brifiranju uprave
 • modernizirati stil pismenog izražavanja i služenje modernim poslovnim narativima
 • ubrzati proces pripreme pisanih materijala
 • osvijestiti zaposlenike o strategijama i pravilima pisanja govora 
Proces i usluga

U partnerstvu s klijentom smo definirali ciljeve i odabrali relevantna područja i materijale iz poslovne prakse klijenta. Nakon analize potreba, izradili smo program treninga od 15 sati nastave. Kreirali smo sadržaje za učenje, digitalne materijale i zadatke. Trening je održan hibridno (uživo i online uz dislocirani i kolocirani tim). Trening je održan u periodu od 3 tjedna, a polaznici su između sesija dobivali pismene zadatke i studije slučaja koje su rješavali zajedno i u timu. Svi polaznici su dobili povratnu informaciju za svaki zadatak, a na kraju treninga je svaki polaznik pripremio finalni projekt. Na kraju treninga smo pripremili izvješće za svakog polaznika, a svi materijali su ustupljeni klijentu na korištenje. 

Rezultati

Nakon uspješno održana dva kruga treninga, proizveli smo smjernice i vodič za pisanje određenih vrsta dokumenata za potrebe organizacije na engleskom jeziku. Polaznici su savladali strategije za pisanje govora i usvojili principe pisanja dokumenta za čitanje i za govore. Izradili smo upute za planiranje strukture govora i raznih vrsta pisanih dokumenata. Polaznici su naučili principe za pisanje:

 • Executive Summary
 • Briefing Notes
 • Talking Points
 • Position Papers
 • Speechwriting – Know your audience, messaging
 • Call to action, sound bites

Naši projekti

5. ASSESSMENT CENTRE
ZA KLIJENTA U BANKARSTVU

Klijent

Klijent je domaća banka koja u svojim kreditnim i razvojnim procesima komunicira sa stranim bankama, međunarodnim financijskim institucijama i partnerima. Kako je jezik bankarstva i financija engleski, svi zaposlenici koji surađuju sa stranim partnerima, moraju dobro poznavati i koristiti specijalizirani jezik za bankarstvo i financije. 

Izazov

Za potrebe klijenta razvili smo ASSESSMENT CENTRE za kao dio sustava procjene radnog učinka i upravljanja talentima. U dogovoru s klijentom odredili smo potrebnu razini znanja engleskog jezika i točno definirali koje vještine zaposlenici trebaju razvijati.

Ciljevi

Assessment centre je visoko specijalizirana usluga i najmoderniji način testiranja jezičnih kompetencija i procjenu poslovnih vještina koji je klijent koristio u sklopu:  

 • Sustava nagrađivanja i sustav procjene radnog učinka (performance management)
 • Sustava upravljanja talentima (talent management) i
 • Prilikom provođenja selekcijskih postupaka i testiranja za primanje u službu
Proces i usluga

Centar je kreiran tako da omogućuje prilagodbu specifičnoj industriji i organizaciji, a sastoji se od:

 1. Pismenog testiranja poznavanja stranog jezika bankarstva 
 2. Usmenog testiranja poznavanja poslovnog jezika
 3. Situacijskog intervjua / case study metode za procjenu poslovnih vještina (izvještavanje, poslovna korespondencija, sastanci, prezentiranje)
 4. Izvještaja o procjeni za svakog pojedinca i plana učenja stranih jezika  
Rezultati

Nakon provedenog proces procjene jezičnih kompetencija na engleskom jeziku za potrebe zaposlenika banke, zajednički smo napravili plan buduće edukacije i radionica zaposlenika koji su ušli u program razvoja talenata. 

Naši projekti

6. RADIONICE
LEARNING-IN-THE-FLOW-OF-WORK

Klijent

Međunarodna maloprodajna kompanija kojoj je službeni jezik njemački i koja posluje na našem tržištu.

Izazov

Naš je izazov bio kreirati seriju radionica poslovnih vještina na njemačkom jeziku za zaposlenike tvrtke. Klijent je želio integrirati učenje uživo, na radnom mjestu i online self-study kroz razne poslovno relevantne zadatke preko LMS platforme.

Ciljevi
 • kreirati seriju radionica koje integriraju edukaciju uživo i online
 • integrirati edukaciju in-the-flow-of-work i self-study
 • prilagoditi program i materijale žargonu tvrtke i korporativnoj kulturi
 • osnažiti zaposlenike za komunikaciju na njemačkom s upravom i centralom
 • ojačati poslovne vještine timova
Proces i usluge

Dizajnirali smo i proveli set od 8 radionica poslovnih vještina na njemačkom jeziku. Svaka radionica obrađuje jednu specifičnu poslovnu vještinu za maloprodaju kao što su predstavljanje proizvoda, odgovaranje na upite i žalbe kupca, pregovori s nabavom, održavanje sastanaka s upravom i centralom, prezentacija godišnjih planova i rezultata. Sve radionice su kreirane u hibridnom obliku, uživo i online. Svaka radionica uključuje grupnu edukaciju i self-study aktivnosti i materijale.

Rezultati

Nakon uspješnog pilot projekta u 2019., projekt se nastavlja svake godine u novom ciklusu.

Specijalizirani program

U Lingua Grupi vjerujemo da je svaka tvrtka i svaki profesionalac jedinstven i tako im pristupamo.

Razvili smo proizvode i usluge za specifične potrebe klijenata. Temelje se na poslovnim vještinama na stranom jeziku i specifičnom jeziku industrije u kojoj poslujete. Primjenjujemo suvremena postignuća u edukaciji s ciljem kontinuiranog podizanja jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

Što će vaša tvrtka i zaposlenici naučiti?

Specijalizirani programi edukacije, radionice i tečajevi uključuju online pismenu i usmenu procjenu predznanja, analizu potreba tvrtke i polaznika, digitalne materijale, završno online pismeno i usmeno testiranje, izvještaj o napretku za svakog polaznika.

Dodatni materijali uključuju newsletter za polaznike, e-knjige i specijalizirane webinare. 

Sve programe održavamo uživo, online ili hibridno. 

U dogovoru s vama određujemo termine i dinamiku programa, radionica i tečajeva.

Možemo organizirati sve naše programe edukacije, radionice i tečajeve za male grupe (do 6 polaznika), mini grupe (2 – 3 polaznika) i individualno.

Nakon završenog programa edukacije, radionice i tečaja poslovnog engleskog izdajemo certifikat prema CEFR-u.

Saznajte više o procesu učenja s Lingua Grupom

Pošaljite nam upit