U 2022. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE VAŽNIJE SU NO IKADA

U posljednje dvije godine bili smo socijalno distancirani, a često i socijalno izolirani. Mnoge stručnjake u edukaciji i psihologe zabrinjava pogoršavanje interpersonalnih i komunikacijskih vještina među pojedincima, a posebno na radnom mjestu.

U okruženju rada na daljinu dobra  komunikacija ključna je za radnu efikasnost i osnaživanje tima. To uključuje kombinaciju emocionalne inteligencije i sposobnosti učinkovite komunikacije, naročito na stranim jezicima. Zaposlenici moraju svakodnevno razvijati svoje komunikacijske vještine kako bi održali efikasnost.

Sada je vrijeme za rad na razvoju jačih komunikacijskih i jezičnih vještina. Ove komunikacijske vještine  svaki bi menadžer trebao posjedovati da bi uspio u 2022. Sve ih možemo razvijati i na stranim jezicima:)

1. Jake vještine digitalne komunikacije

Digitalna komunikacija će i nakon završetka pandemije i dalje biti ključna komponenta interne komunikacije. S pomakom prema radu na daljinu, došlo je do značajnih promjena u načinu na koji menadžeri i zaposlenici komuniciraju.

Kada komunicirate putem e-pošte ili na platformama za razmjenu poruka kao što su Microsoft Teams ili Slack, stvari poput govora tijela, tona i izraza lica izostaju. Bez ovih neverbalnih znakova, postoji veći prostor za nesporazume ili nejasnu komunikaciju. Menadžeri moraju slati jasne poruke i razmotriti kako će njihov ton doći u pisanom obliku. Preko platformi za razmjenu poruka možete čak odlučiti ugraditi emojije, GIF-ove ili druge metode razjašnjavanja tona ako su ovi manje formalni znakovi u skladu s kulturom vaše tvrtke.

Menadžer mora svjesno razvijati jake radne odnose i timsku kulturu kroz komunikacijske vještine. Dobra komunikacija gradi kulturu i prijateljstvo. Poslovi budućnosti sve više traže razvijene komunikacijske vještine na stranim jezicima. Od suvremenih zaposlenika i menadžera se očekuje da samostalno vladaju  jednim ili više stranih jezika.  Hrvatske tvrtke i start-upovi danas posluju s klijentima i surađuju s poslovnim partnerima diljem Europe i svijeta. Strani jezici postaju važniji nego ikad prije. Izgradnja odnosa zahtijeva snažne komunikacijske vještine na stranim jezicima.

2. Kulturno kompetentna komunikacija

U današnjem svijetu važno je da menadžeri mogu učinkovito komunicirati s članovima tima i klijentima iz različitih kultura, regija i podrijetla. Gospodarstvo je uvelike postalo globalizirano i s porastom rada na daljinu, menadžeri moraju biti u mogućnosti prilagoditi svoj stil komunikacije kako bi razgovarali s mnogo različitih ljudi.

Kulturološki kompetentni komunikatori poštuju i prihvaćaju različitosti, uzimajući u obzir kulturološke razlike kada pristupaju međuljudskoj komunikaciji. Pet ključnih komponenti kulturne kompetencije su otvoreni stav, samosvijest, svijest o drugima, kulturološko znanje i kulturološke vještine. Naravno, ne smijemo zanemariti ni dobro poznavanje i baratanje stranim jezicima. Vještine poput poznavanja poslovnog engleskog ili njemačkog jezika mogu biti upravo ono što čini razliku za neku tvrtku. Iako menadžeri možda nemaju razumijevanje praksi, normi i zamršenosti svake kulture, trebali bi biti otvoreni za učenje i poštivati kulturološke razlike. Učenje stranih jezika pomaže u razvijanju kulturnih kompetencija.

3. Aktivno slušanje

Kada razmišljamo o komunikacijskim vještinama, često se previše  usredotočimo na ono što reći i ne prihvaćamo da je slušanje drugih jednako važno. Menadžer mora biti sposoban aktivno slušati.

Aktivno slušanje zahtijeva od menadžera da pažljivo sluša i pokaže da je usredotočen na ono što druga osoba govori. Zaposlenici često osjećaju da se ne čuju na radnom mjestu, pa bi se menadžeri trebali dodatno potruditi da iskoriste aktivno slušanje sa svojim podređenima.

Tehnike kao što su postavljanje otvorenih pitanja ili parafraziranje mogu biti biti izvrsne za izgradnju povjerenja i odnosa sa zaposlenicima, ali one se moraju posebno naučiti i izgraditi i na stranim jezicima. Ovo je važno uzeti u obzir, budući da su suvremeni poslovni timovi i sastanci međunarodnog karaktera i često se odvijaju upravo na stranim jezicima.

Razvijanje učinkovitih vještina slušanja na stranim jezicima može pomoći menadžerima da izgrade kulturu tvrtke poštovanja i suradnje.

4. Sposobnost učinkovitog davanja povratnih informacija

Pružanje konstruktivnih povratnih informacija svojim zaposlenicima i poslovnim partnerima pomaže im da rastu i napreduju. Također jamči da je rad koji obavljaju  visoke kvalitete i da ispunjava očekivanja kupaca.

Pružanje učinkovitih povratnih informacija također može potaknuti angažman zaposlenika. Menadžeri u međunarodnom okruženju trebali bi nastojati pružiti specifične i djelotvorne povratne informacije na stranim jezicima.  Dobar menadžer će znati pronaći pravu ravnotežu između pružanja pozitivnih povratnih informacija i isticanja područja poboljšanja kako se zaposlenici ne bi osjećali obeshrabreno. Pozitivne povratne informacije također pružaju vrijedne informacije zaposlenicima o tome što vam se sviđa u njihovom radu kako bi se osjećali adekvatno prepoznati.

Također bi trebali koristiti svoje vještine aktivnog slušanja i biti otvoreni za primanje povratnih informacija i pozorno ih slušati.   

Nastavite graditi učinkovite komunikacijske vještine na stranim jezicima

Dobar menadžer uvijek će raditi na unapređenju svojih vještina, kao i na izgradnji novih vještina. Potražite prilike da poboljšate svoje komunikacijske vještine na stranom jeziku.  Komunikacija na radnom mjestu doživjela je značajan pomak kao odgovor na pandemiju i društvena kretanja koja su se dogodila 2020. i 2021.

Pogledajte kako Lingua Grupa pomaže profesionalcima i tvrtkama da razviju svoje komunikacijske vještine na stranim jezicima.

Pogledajte naše tečajeve poslovnog engleskog jezika i poslovnog njemačkog jezika.

Saznajte više o našim radionicama poslovne komunikacije i poslovnih vještina na engleskom jeziku.

Author

melden.devs@gmail.com